Trải nghiệm Mercedes-Benz tại Bình Dương Bắt đầu ngay hôm nay

Lái thử các dòng xe Mercedes-Benz


Thời gian:

Từ 15.08.2019 đến 13.10.2019.

Địa điểm :

Sông Bé Golf Resort, 77 Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, TX. Thuận An, Bình Dương.

Kinh doanh toàn quốc: 0933 800 100 Hotline: 18006142

Đăng kí Tham dự
Trưng bày xe sang Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz S-Class

LÁI THỬ CÁC DÒNG XE MERCEDES-BENZ
Đăng kÝ tHÔNG TIN

*Tôi đồng ý cho Vietnam Star sử dụng phần thông tin ở trên.